Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ ĐỒNG YÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024 – 2029

19/04/2024 10:10 43 lượt xem

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ ĐỒNG YÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Sáng ngày 19/4/2024 Ủy ban Mặt tổ quốc Việt Nam xã Đồng Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Đồng Yên đang tích cực phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt trong năm 2024.

Đại biểu tham dự Đại hội gồm:

- Đại biểu huyện: Đồng chí Trần Trung Tính PCT UBMTTQ huyện Bắc Quang.

- Đại biểu xã: Đồng chí Hoàng Đức Chung bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí TTr Đảng ủy; TTr HĐND; TTr UBND; các đồng chí CB, CC; CB không chuyên trách xã; các ông bà Đại biểu MTTQ xã; các đồng chí bí thư; trưởng thôn; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đóng trên địa bàn xã.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Trung Tính PCT UBMTTQ huyện Bắc Quang.

Đại hội đã bầu ra đồng chí Vi Xuân Quang chủ tịch UBMTTQ khóa cũ tiếp tục trúng cử chủ tịch UBMTTQ xã Đồng Yên nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu bà Nông Thị Chinh là phó chủ tịch UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội diễn ra trong ½ ngày thành công tốt đẹp./.

Hoàng - Tá TTĐT Đồng Yên

Tin khác