Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị Triển khai công tác công an năm 2021

25/01/2021 09:08 120 lượt xem

Chiều ngày 25 tháng 01 năm 2021, Công an xã Đồng Yên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công an năm 2021. Tham gia Hội nghị có đồng chí đại tá Bùi Đức Huy – Trưởng công an xã, các đồng chí trong lực lượng công an xã, thôn

Năm 2020, Công an xã Đồng Yên đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác công an, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021: Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ công an, chính quyền địa phương về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tổ chức có hiệu quả công tác nắm, đánh giá dự báo tình hình kịp thời phục vụ công tác nghiệp vụ và tham mưu chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội; tập trung triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại diễn ra trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ các lưc lượng công an nhân dân; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ không để tội phạm lộng hành, hướng tới xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân...


Tin khác